Velkommen til Dansk Selskab for ALS

Vi fremmer og formidler forskningen inden for alle aspekter af Amyotrofisk Lateral Sklerose blandt fagfolk og almenheden.

Kørestole 2.0
om os

Forskning & udbredelse heraf

Dansk Selskab for ALS ønsker at fremme viden om ALS hos sundhedpersoner, patienter og pårørende. Vi ønsker at formidle ny viden om ALS på en let og genkendelig måde. Vi er en forskningsaktiv forening og støtter dansk forskning i ALS via vores donationsprogram og forskningsfond.

Ansøgningsrunden for fondsmidler 2024 er overstået og 4 dygtige forskere har modtaget penge til deres projekt. 

Læs om projekterne her: LINK. 

 

Ansøgningsrunden for uddeling af midler anno 2025 er i gang og  deadline er midt januar 2025. Detaljer følger snarest.

foreningens formål

Koordinerende & rådgivende indsats

I sigtet om at nå i mål med vores formål forsøger vi at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med ALS-forskning via selskabets bestyrelse, afholde videnskabelige møder samt at invitere og yde økonomisk støtte til foredragsholder ved årsmøde.

Kommunikation

At skabe et forum for udveksling af nye forskningsresultater og erfaringer vedrørende ALS.

Oplysning

At fremme viden om ALS blandt danske læger, andre beskæftiget i Sundhedssektoren og i almenheden.

Ansvarlighed

At fremme en videnskabelig og etisk holdning i behandlingen af ALS.

Møder

At tilskynde til at afholde møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedrørende ALS.

Aktuelle indsatsområder

Vi beskæftiger os blandet med:

en dansk database for als
afprøvning af ny medicin mod als
national guideline for als

Send os en besked

Vi svarer gerne på spørgsmål m.m. Send os en besked, hvorefter vi vender hurtigst muligt tilbage. 

OBS! Vi oplever pt. problemer med vores mailsystem. Vi arbejder på at løse det.